Loading…

Scriptor Nowy

Każdy autor proszony jest o napisanie pod adres scriptor@univ.szczecin.pl krótkiej informacji o sobie, która zawierać będzie imię i nazwisko, ośrodek naukowy, z którym autor jest związany oraz opis swoich zainteresować. Opcjonalnie dołączyć można informację o najważniejszych publikacjach lub pełnionych funkcjach (np. prezes koła naukowego)