Loading…

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 • Zezwala się na nieodpłatne kopiowanie oraz przetwarzanie treści z Portalu wyłącznie w celach niekomercyjnych na własny niepubliczny użytek.
 • Posiadaczem praw autorskich do Portalu i jego części składowych zamieszczonych w ramach Portalu jest Komitet Redakcyjny Periodyku „Scriptor Nowy”, którego częścią składową jest strona internetowa o adresie www.scriptor.univ.szczecin.pl.
 • Każdy korzystając z Portalu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa polskiego.
 • Każdy użytkownik portalu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.

2. Treści i komentarze

 • Istnieje możliwość zamieszczenia treści i komentarzy przez Użytkowników.
 • By zamieścić komentarz należy podać swój nick oraz adres e-mail.
 • Niedopuszczalne jest publikowanie treści i komentarzy uznawanych powszechnie za obraźliwe, niezgodne z polskim prawem, zawierające wulgaryzmy, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc oraz przekraczających ogólnie uznawane granice dobrego smaku.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania treści i komentarzy pojawiających się na stronie.
 • Użytkownicy są odpowiedzialni za treści i komentarze, które zamieszczane są stronie www.scriptor.univ.szczecin.pl. .Użytkownicy publikując na Portalu treść lub komentarz biorą na siebie odpowiedzialność za jego treść.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

 • Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Portalu.
 • Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści merytoryczne prezentowanych na stronie informacji.
 • Redakcjal  jednostronnie decyduje o treściach zawartych w Portalu, a także o dokonywaniu w nich zmianach (np. korekta dostrzeżonych błędów) i ich usunięcia.
 • Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników na stronie www. Scriptor.univ.szczecin.pl.
 • Użytkownicy przystępując do korzystania z Portalu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania
 • Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem redakcji.

4. Postanowienia końcowe

 • Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 • Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.​