Loading…

Tryb i zasady recenzowania

 1. Po wpłynięciu do redakcji artykułu, przygotowanego zgodnie z instrukcją redakcyjną, jest on wstępnie weryfikowany przez Komitet Redakcyjny, a następnie kierowany do recenzji.

2. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista współpracujących z czasopismem recenzentów jest raz w roku zamieszczana na stronie internetowej. 

3. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu. 

4. Redakcja stosuje zasadę double blind review, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości. 

5. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu. 

5. Recenzja dokonywana jest na formularzu, udostępnionym przez redakcję 

7. Praktyki ‘ghostwriting’ oraz ‘guest authorship’ są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki takich praktyk, jak również łamania etyki naukowej będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.