Loading…

Recenzowanie

Po wpłynięciu do redakcji artykułu, przygotowanego zgodnie z instrukcją redakcyjną, jest on weryfikowany przez Komitet Redakcyjny pod kątem korekty językowej.

Uwagi korektora przekazywane są autorowi. Komitetowi redakcyjnemu przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za poprawność merytoryczną tekstu i wyrażone w nim opinie. Oczekuje się, że autor dokona recenzji we własnym zakresie.

Praktyki ‘ghostwriting’ oraz ‘guest authorship’ są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki takich praktyk, jak również łamania etyki naukowej będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Nie publikujemy przedruków